РЕФЕРЕНЦИ - ПРОЕКТИ

PDF
Печати
Е-пошта

Референтната листа на Тринекс дооел Скопје е импресивна со тенденција на постојано зголемување со нови задоволни корисници на нашите производи. Работиме и соработуваме со реномирани компании кои се занимаваат со производство на делови од метали, градежни компании, индустрија за мебел, угостителство, прехрана и др.

Во наши купци се вбројуваат фирми и поединци кои го препознале потенцијалот на Тринекс, кој првенствено се огледа во безкомпромисниот квалитет и прифатливите цени.

Доколку сакате комплетна листа на фирми и поединци со кои Тринекс соработува и за кои работел, испратете ни е-маил и радо ќе ви одговориме.