За нас

PDF
Печати
Е-пошта
Нашата  компанија, Тринекс, иако  е  основана во 2009 година,  нејзините  вработени  имаат  по  повеќе  од  две  децании  работно  искуство    во  полето  на  обработка,  заварување ,  монтажа   и  одржување  на   Инокс  материјали, црни  челици, а  исто така  и  обоени метали  и  легури,  алуминиум, бакар, месинг .  
Тринекс се занимава со производство   и  дизајн на  опрема  за  ресторани, бутици, кафетерии , изведба  и  дизајн  на  огради  од инокс  и  други  метали  како  и  дизајн  и  производство  на  декоративни  елементи  за  ентериери  и  екстериери  и  уникатни  парчиња  мебел  направени  од  инокс.
Нашите  услуги  се  темелат  на  следење  на  светските  трендови  и  сталното  усовршување  и  усвојување  на  нови  знаења  и  технологии,  со  цел  најпрофесионално  да  излеземе  во  пресрет  на  вашите  барања  и  желби.
Компанијата  е  позната по  изведба  на  специфични  проекти,   за  луксузни  објекти  од  кои  дел  се  споменати  во  нашата  референтна  листа.
Се  што  Вие  можете  да  ставите  на  хартија , ние  можеме  да  го  изведеме.
 
Со  Почит
Тринекс  дооел  Скопје